Leo thang đặc quyền trên Windows: Thực hiện từng bước, từ DNS Admin lên đến System Shell

Trong bài viết hôm nay, tôi sẽ trình bày quá trình leo thang đặc quyền từ DNS admin lên đến quyền NT Authority System. Trong trường hợp này, tôi đã có truy cập vào máy nạn nhân sử dụng Evil-WinRM. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện từ điểm khởi đầu này. Bước 1 Xác định … Đọc tiếp Leo thang đặc quyền trên Windows: Thực hiện từng bước, từ DNS Admin lên đến System Shell

Cuộc tấn công Reverse TCP hoạt động như thế nào

Đôi lời của tác giả: Bài viết này chỉ dành cho mục đích nghiên cứu và giáo dục. Tôi không chịu bất kì trách nhiệm, liên quan đến các hành động được thực hiện bởi các độc giả của bài viết này. Đừng bao giờ xâm nhập một thiết bị mà bạn không có quyền … Đọc tiếp Cuộc tấn công Reverse TCP hoạt động như thế nào