Truyền thuyết về Broken link hijacking – lỗ hổng hay tính năng?

Xin chào tất cả các bạn, lại là mình với hành trình khám phá không gian mạng. Như một công dân gương mẫu, mình có thú vui tìm kiếm những lỗ hổng trông có vẻ ít nguy hiểm (mà thực tế lại khá nguy hiểm) trên các hệ thống, cũng như các khía cạnh mà … Đọc tiếp Truyền thuyết về Broken link hijacking – lỗ hổng hay tính năng?