Cách trích xuất NTLM hash và phá mật khẩu Windows 10

Mật khẩu Windows 10 được lưu dưới dạng các mã NTLM băm (NT hashes) có thể bị trích xuất và gửi tới hệ thống của một kẻ tấn công trong vài giây. Các mật khẩu băm có thể dễ dàng bị phá và vét cạn để lộ ra mật khẩu bằng cách sử dụng kết … Đọc tiếp Cách trích xuất NTLM hash và phá mật khẩu Windows 10