Hướng dẫn cho người mới bắt đầu thực hiện kiểm chứng trên mạng xã hội

Làm thế nào chúng ta có thể biết được liệu các bài đăng, bài viết và các tuyên bố mà chúng ta thấy trên mạng Internet và các trang MXH là thật? Sau cùng, các thuyết âm mưu trên mạng và các nội dung cố tình gây nhầm lẫn, nội dung mang tính chính trị … Đọc tiếp Hướng dẫn cho người mới bắt đầu thực hiện kiểm chứng trên mạng xã hội

Văn tế Nhà 82 aka Bác sĩ rút ống thở Trần Khoa

Hê nhô xin chào tất cả mọi người, là mình đây admin của cộng đồng Cyber Space. Gần đây giang cư mận có dậy sóng với một câu chuyện "đẫm nước mắt" mà sau đó đã bị xác thực là tin giả, điều đáng nói ở đây đó là chiến dịch phát tán tin giả … Đọc tiếp Văn tế Nhà 82 aka Bác sĩ rút ống thở Trần Khoa