Phân tích nhanh extension độc hại lấy trộm cookie để chiếm tài khoản Facebook

Gần đây, trên mạng xã hội Facebook có xuất hiện quảng cáo về một công cụ được giới thiệu là có thể "xóa sạch bài viết cũ trên Group - FanPage - Trang cá nhân đơn giản chỉ 30 giây": Quảng cáo này nằm trên trang Facebook https://www.facebook.com/ManagersAds có UID là 100063684641332 Trang này giả … Đọc tiếp Phân tích nhanh extension độc hại lấy trộm cookie để chiếm tài khoản Facebook