Cách trích xuất NTLM hash và phá mật khẩu Windows 10

Mật khẩu Windows 10 được lưu dưới dạng các mã NTLM băm (NT hashes) có thể bị trích xuất và gửi tới hệ thống của một kẻ tấn công trong vài giây. Các mật khẩu băm có thể dễ dàng bị phá và vét cạn để lộ ra mật khẩu bằng cách sử dụng kết … Đọc tiếp Cách trích xuất NTLM hash và phá mật khẩu Windows 10

Sử dụng tệp tin SCF để thu thập mã băm

Đã bao giờ bạn thực hiện truy cập một mạng nội bộ và phát hiện ra một thư mục chia sẻ tệp tin không cần xác thực và có thể ghi đè hay chưa? Thư mục kiểu vậy giúp bạn có được các thông tin quan trọng hoặc không quan trọng, nhưng thêm vào đó … Đọc tiếp Sử dụng tệp tin SCF để thu thập mã băm