Biên niên sử chiến tranh mạng: Đánh sập Internet

Bạn sẽ làm gì nếu ngày mai bạn thức dậy mà không có Internet? Điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến cá nhân và công việc của bạn? Liệu nó sẽ ảnh hưởng về mặt xã hội, kinh tế, hay cả hai? Tôi biết điều này thật khó tưởng tượng bởi vì từ lâu … Đọc tiếp Biên niên sử chiến tranh mạng: Đánh sập Internet