Week 4 Writeup: Secure Coding CTF – The Winter Challenge

Hooray! Chưa gì đã hết 4 tuần rồi. Dưới đây sẽ là Writeup cho Week 4 - tuần cuối cùng của NCSA Secure Coding CTF. Sẽ có 5 challenge mỗi tuần, liên tục trong 4 tuần. Flag được tìm bằng cách phân tích mã nguồn web server được viết hầu hết bằng Java, PHP và … Đọc tiếp Week 4 Writeup: Secure Coding CTF – The Winter Challenge

Week 3 Writeup: Secure Coding CTF – The Winter Challenge

Hello there. Giờ đã là tuần thứ 3 của NCSA Secure Coding CTF. Sẽ có 5 challenge mỗi tuần, liên tục trong 4 tuần. Flag được tìm bằng cách phân tích mã nguồn web server được viết hầu hết bằng Java, PHP và Python, tất cả đều có mức độ phù hợp cho beginner. Cùng … Đọc tiếp Week 3 Writeup: Secure Coding CTF – The Winter Challenge