Leo thang đặc quyền trên Windows: Thực hiện từng bước, từ DNS Admin lên đến System Shell

Trong bài viết hôm nay, tôi sẽ trình bày quá trình leo thang đặc quyền từ DNS admin lên đến quyền NT Authority System. Trong trường hợp này, tôi đã có truy cập vào máy nạn nhân sử dụng Evil-WinRM. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện từ điểm khởi đầu này. Bước 1 Xác định … Đọc tiếp Leo thang đặc quyền trên Windows: Thực hiện từng bước, từ DNS Admin lên đến System Shell