Cẩn trọng với cuộc tấn công Meow từ Internet – hơn 11.000 cơ sở dữ liệu đã bị phá hủy

Cơ sở dữ liệu Elasticsearch và MongoDB bị nhắm tới trong các cuộc tấn công nhằm xóa bỏ dữ liệu. Không hề có yêu cầu đòi tiền chuộc. Cuộc tấn công Meow Attack Từ Chú mèo Grumpy cho tới Lil Bub, loài mèo trên Internet đã trở thành những siêu sao, thu hút lượng lớn theo … Đọc tiếp Cẩn trọng với cuộc tấn công Meow từ Internet – hơn 11.000 cơ sở dữ liệu đã bị phá hủy