[Machines] Mr Robot CTF – TryHackMe Writeup

Mr Robot là một machine mức độ Trung bình trên nền tảng TryHackMe. Người chơi phải tìm 3 key bí mật được giấu để có thể hoàn thành bài tập này. Như thường lệ, chúng ta bắt đầu với việc quét các cổng đang mở: nmap -A -T4 10.10.125.248 Ở đây chúng ta có cổng … Đọc tiếp [Machines] Mr Robot CTF – TryHackMe Writeup

Truyền thuyết về Broken link hijacking – lỗ hổng hay tính năng?

Xin chào tất cả các bạn, lại là mình với hành trình khám phá không gian mạng. Như một công dân gương mẫu, mình có thú vui tìm kiếm những lỗ hổng trông có vẻ ít nguy hiểm (mà thực tế lại khá nguy hiểm) trên các hệ thống, cũng như các khía cạnh mà … Đọc tiếp Truyền thuyết về Broken link hijacking – lỗ hổng hay tính năng?