Hướng dẫn cho người mới bắt đầu thực hiện kiểm chứng trên mạng xã hội

Làm thế nào chúng ta có thể biết được liệu các bài đăng, bài viết và các tuyên bố mà chúng ta thấy trên mạng Internet và các trang MXH là thật? Sau cùng, các thuyết âm mưu trên mạng và các nội dung cố tình gây nhầm lẫn, nội dung mang tính chính trị … Đọc tiếp Hướng dẫn cho người mới bắt đầu thực hiện kiểm chứng trên mạng xã hội

Thuyết Địa Long: Chiến dịch phát tán thông tin sai lệch mùa dịch COVID

Những ngày tháng 8/2021, Cyber Space đã quan sát & theo dõi được một chiến dịch phát tán thông tin sai lệch trong mùa dịch bệnh COVID-19, chiến dịch này được phát tán bởi Angela Phương Trinh, Lê Bê La và một số nhân vật khác, để nhận diện rõ hơn những thông tin sai … Đọc tiếp Thuyết Địa Long: Chiến dịch phát tán thông tin sai lệch mùa dịch COVID