Xây dựng và tấn công môi trường Active Directory thử nghiệm với Powershell

ĐỂ TÔI BẮT ĐẦU CHỦ ĐỀ NÀY VỚI MỘT VÀI CÂU HỎI Bạn có một hệ thống thử nghiệm xâm nhập của riêng mình hay không? Bạn đã cài đặt Windows Server 2016 bao giờ chưa? Bạn có hệ thống Active Directory tại nhà hay không? Phiên bản Powershell bạn đang chạy là gì? Bạn … Đọc tiếp Xây dựng và tấn công môi trường Active Directory thử nghiệm với Powershell